התערוכה הבטחונית הבינלאומית המובילה בישראל. יוני 2-4 2015, ביתן 1 גני התערוכה. תל אביב