גששי לייזר (LASER TRACKER) לייזר טרקר נייד עם סריקה דינמית לקבלת משוב מיידי. למדידה מדויקת בטווח מדידה גדול. לייזר טרקר להנדסה ואבטחת איכות.