מכונות מדידה המיועדות לרצפת היצור לשימוש בתהליכי הבטחת איכות.