מערכות בעלות דיוקים גבוהים ובגדלים שונים, המותאמות בין היתר לשימוש בהנדסה מכנית, תעשיית התעופה והחלל, רכב, במעבדות ובאולמות ייצור.