מכונות מדידה תעשייתיות למעבדות ולאולמות ייצור, בדיוקים גבוהים