מערכות טלמטריה (מדידה מרחוק) הינן מערכות המשדרות נתוני מדידה.

הפתרונות המוצעים על ידי ATS הינם פתרונות הנדסיים המשמשים במגוון יישומים, כגון: ניסויים והדמיות בשיגורי טילים, ניסויי טיסה, מסכים לכלי טייס המאפשרים תצוגה ושליטה על צילום מהיר בזמן הטיסה, צילום מהיר של שיגור טילים וארטילריה מגופי טייס ועוד.