מדידי תאוצה וחיישני תאוצה המיועדים לשימוש בתחום המעבדות וניסויי שטח.

היישומים בהם משתמשים במדידים וחיישני תאוצה כחלק ממערך הבדיקות, והמדידות רבים מאד, בהם:
תעופה וחלל, ימיים, שטח, אנרגיה, תעשייה, הנדסה אזרחית ותחבורה.