תקשורת לווינית יצרה מהפכה בעולם התקשורת. על ידי לווינים מועברים אותות לכל מקום בכדור הארץ – אל מקומות מבודדים שאליהם מטיילים מגיעים, לב האוקיינוס, לקטבים וכד', למקומות בהם אין ממסרים של חברות סלולר. במילים אחרות, בעזרת תקשורת לווינית ניתן לקלוט מכשירים סלולרים באזורים מבודדים. לרוב תקשורת לווינית תתן כיסוי לכל מקום בכדור הארץ גם בכלי טייס. חברת אי טי אס מעניקה מגוון רחב של פתרונות למחפשים ציוד ומוצרים של תקשורת לווינית.