מהי תקשורת לווינית?

תקשורת לווינית היא תקשורת מבוססת לווין שאינה תלויה בתשתיות מקומיות, של טלפון וחשמל, ומאפשרת תקשורת בין שתי נקודות על פני כדור הארץ באמצעות לווינים. בשעת חירום, תשתיות תקשורת רגילות עלולות לקרוס עקב רעידת אדמה, מלחמה או כל אסון אחר. בעת כזו ניתן להפעיל טלפון או מודם לוויני שאינם מושפעים מקריסת מערכות התקשורת המקומית.

שירותי תקשורת לוויינית:

שירותי שמע (דיבור וטלפון)
הודעות טקסט ומיקום
שירותי נתונים צרים ורחבי פס

למי מיועדת התקשורת הלוויינית?

תקשורת לוויינית נמצאת בשימוש ברחב בקרב ארגונים ממשלתיים, כלי טייס אזרחיים וממשלתיים, צבאות, ארגוני סיוע באזורים מוכי אסון, בחברות המפעילות אתרי עבודה באזורים מרוחקים ומבודדים בעולם, למטיילים באזורים נידחים ובכלי שיט ברחבי הימים והאוקיינוסים.

כיסוי ושימוש בתשתית לוויינית:

מרבית הטלפונים מאפשרים כיסוי גלובלי מלא. על הטלפון להימצא בקו ראייה נקי עם השמיים. ניתן להתקין טלפונים לוויניים במבנים, בכלי רכב, כלי טייס וכלי שייט, באמצעות התקנת אנטנה חיצונית.

תקשורת לוויינית – אופן השימוש:

טלפונים לוויניים קלים לתפעול. על המשתמש לחייג את המספר המבוקש.
התקשורת מועברת ללוויין > הלוויין מעביר את התקשורת לתחנה קרקעית > ניתוב לרשתות הציבוריות.
באותו אופן תועבר שיחה ממשתמש בטלפון לווייני אחד אל משתמש בטלפון לווייני אחר או ממשתמש ברשת הציבורית אל המשתמש בטלפון הלווייני.

חברת אי טי אס ATS מעניקה מגוון רחב של פתרונות לזקוקים לציוד ומוצרים של תקשורת לווינית לשימושים שונים (פרטיים ומוסדיים).