IMAGE IR 8800

 • צילום שינויים תרמיים בקצב צילום מהיר.
 • רזולוציה ומהירות גבוהות – מצלמת אינפרה אדום מקוררת
 • מדידת טמפרטורה מדוייקת (דיוק של 1% ±) באמצעות כיול מספר רב של עקומות כיול.
 • איתור הפרטים הקטנים ביותר באמצעות גלאי של (512X640) פיקסלי אינפרה אדומים.
 • השגה וניתוח של תמונות תרמיות בזמנים קצרים מאוד (מילי שניות) – מאפשרת ניתוח פשוט של שינויים תרמיים בתהליכים מהירים.
 • קצב צילום של 100Hz (במצב של פריים מלא).
 • גלאי תמונה בעל זמני אינטגרציה קצרים
 • מודולריות המאפשרת גמישות מרבית  בשדרוג מרכיבים מרכזיים.
 • כבר בשלב הקונפיגורציה הבסיסית ניתן להגדיר גלאים שונים להתאמה מרבית לצרכים.
 • מדידה מדויקת לאורך טווח ללא צמצם ותוך מניעת השפעה של שינויי טמפרטורה חיצוניים
 • מגוון רחב של עדשות מדויקות ואיכותיות המונעות הפרעות חיצוניות
 • העברת נתונים (קרינה וטמפרטורה) קלה ופשוטה למחשב
 • איכות תמונה גבוהה – הומוגניות גבוהה באמצעות שילוב טכנולוגיה חדשנית של גלאי מקורר המשולבת יחד עם מרכיבים אחרים בעלי דיוק גבוה. מדידת טרמוגרפית מדויקת, לא מושפעת מדפוסים קבועים. תמונות תרמיות ברורות לחלוטין.

אפליקציות:

 1. תרמוגרפיה ספקטריאלית
 2. תרמוגרפיה במהירות גבוהה
 3. אופטימיזציה תרמית
 4. בדיקות חומרים
 5. מעקב אחר אתרים (IROD)
 6. חקירות, מעקב ושמירה על גבולות, נמלים ואתרים
 7. חילוץ והצלה
 8. תרמוגרפיה פעילה
 9. הנדסת אלקטרוניקה וחשמל
 10. מגוון רחש של תעשיות – רכב, תעופה וחלל, פלסטיק, כימית
 11. מטלורגיה
 12. רפואה ווטרינריה
 13. מיקרו – תרמוגרפיה

תיאור

לקבלת הצעת מחיר ומידע נוסף
Fields marked with an * are required