/KULITE

KULITE

יצרן אמריקאי מוביל המתמחה בפיתוח וייצור מדידים וחיישני לחץ לשימושים טכנולוגיים מגוונים, לצורכי מדידות ואיסוף נתונים בניסויים (מעבדות/ שדות ניסויים), מערכי פיתוח בדיקות ומדידות בענף התעופה והחלל, טכנולוגיה ימית, כלי רכב ותחבורה, תעשייה, הנדסה אזרחית ועוד.

להתאמת החיישנים הרלוונטיים לאתגרים המקצועיים שלך, פנה אלינו: 09-9574111 / home@ats.co.il

לאתר היצרן
קל להיות איתנו בקשר

חדשות ועדכונים

צרו קשרחדשות עידכונים וכנסים