O-Inspect של ZEISS

מדידה והגדרת הצורה המדויקת והממדים הגיאומטריים של מדחפים ולהבי טורבינה המיועדים למנועים, קריטית לפעילות מערכות מונעות.

האתגר? ישנם חומרים הרגישים למגע של מכשירי המדידה השונים.

הפתרון? שימוש במערכת ה O-Inspect של ZEISS, היצרנית המובילה בעולם בתחום המערכות ה CMM.

ה O-Inspect מאפשרת מדידת אובייקטים מורכבים באמצעות חיישן אור לבן DotScan (בנוסף לפרוב מגע), בדיוקים ברמת המיקרון!

ניתן להשתתף בהדגמת יכולות המערכת החדשה באולם התצוגה שלנו בנתניה.

לתיאום הדגמה: home@ats.co.il / 09-9574111