Ultra High Speed

סדרת מצלמות ה- Phantom Ultrahigh-Speed כוללת את מצלמות ה- 1 עד 4 מגה פיקסל המהירות ביותר. מצלמות אלו נמצאות במגוון יישומי הגנה ויישומי מחקר ופיתוח, כגון ניסוי מאמץ ובליסטיקה.

תודה רבה… כבר חוזרים אליך!