/API

API-Automated Precision Inc

יצרן אמריקאי מוביל, המפתח מערכות גששי לייזר (LASER TRACKER, לייזר טרקר נייד), המשמשות למדידה מדוייקת של עצמים גדולים מאד, בעיקר לצורכי הנדסת והבטחת איכות.

הלייזר טרקר של API מאפשר שיפור ניכר בתהליכי הייצור בתעשיות מגוונות: תעופה, מערכות הגנה ובטחון, רכבים, הנדסת מכונות, אנרגיה, ייצור.

מערכות ה Laser tracker של API מיוצרות מעל 30 שנה ומובילות את תחום גששי הלייזר בעולם, עם ציוד מבוסס לייזר, לצד תוכנות למדידה וכיול, כאשר המערכת מספקת סריקה דינמית, ומשוב מיידי.

כבר בשנת 1988 ייצרה API את הלייזר טרקר הראשון בעולם הלייזר התעשייתי, אשר הוטמע בשימוש פיתוח ובקרת האיכות של מטוסי בואינג, ונמצא מאז בפריסה עולמית במפעלים ומעבדות בתחום הרכב, התעופה והחלל, מכונות, ויצרני מכונות CMM.

הטכנולוגיה של API משפרת כל שלב בתהליך הייצור, העיצוב, בדיקות איכות, מטרולוגיה והנדסה לאחור.

מהנדסי ATS הוכשרו ע"י API למתן ייעוץ, הדגמה, תפעול והתאמת מערכות הלייזר טרקר לשוק הישראלי, ומאפשרי, מלבד רכישת המערכות, גם השכרת שירותי מדידה באמצעותן, באתר הלקוח.

לתיאום הדגמה על מערכות API המוצגות באולם התצוגה שלנו בנתניה,
פנו אלינו כעת: 09-9574111 / home@ats.co.il

לאתר היצרן
קל להיות איתנו בקשר

חדשות ועדכונים

צרו קשרחדשות עידכונים וכנסים