3D Scanners

סורקי תלת ממד הינם פתרון טכנולוגי המאפשר לכידת נתונים ומידות גאומטריות מדויקות של אובייקטים, ברזולוציות ודיוקים גבוהים מאד. הסריקה מתבצעת באמצעות טכנולוגיית אור כחול למטרת הדפסת הקובץ במדפסת תלת ממד, להורדה לייצור.

הסורקים הנייחים פועלים בטכנולוגיית אור כחול המאפשרת זיהוי של  סוגי משטחים שונים וצורות גיאומטריות מורכבות , כך מתאפשרת סריקת תלת ממד של אובייקטים מבריקים ובוהקים, ובמהירות לכידת תמונה מקסימלית.

סריקת תלת ממד באמצעות סורק תלת ממד יעילה במגוון יישומים: הבטחת איכות, פיתוח מוצרים, עיצוב מוצרים, הנדסה לאחור (Reverse Engineering), תיעוד של אובייקטים היסטוריים, שיחזור אובייקטים ארכיאולוגיים ועוד.

תודה רבה… כבר חוזרים אליך!