Laser Tracker

מדידות אובייקטים גדולים באמצעות גשש לייזר

מערכת מדידה מדויקת המספקת סריקת תלת ממד (3D Scanning) דינמית, וקבלת משוב מיידי.

המערכת מיועדת למדידה מדויקת של עצמים גדולים מאד, לצורכי הבטחת איכות.

מערכות הלייזר טרקר של היצרן האמריקאי המוביל בעולם Precision Inc  Automated

מאפשרות שיפור ניכר בתהליכי הייצור בתעשיות מגוונות: תעופה, מערכות הגנה ובטחון, רכבים, הנדסת מכונות, אנרגיה, ייצור.

מערכות ה- Laser Tracker  של חברת  API מיוצרות למעלה מ- 30 שנה.

כבר בשנת 1988 ייצרה חברת API את הלייזר טרקר הראשון,  אשר הוטמע בהצלחה ושימש בתהליכי פיתוח ובקרת האיכות של מטוסי בואינג.

תודה רבה… כבר חוזרים אליך!