Bridge Type

מדידות מהירות ואמינות

מערכות מדידה מדויקות תעשייתיות (Coordinate Measuring Machines-CMM) במבנה "גשר", בעלות דיוקים גבוהים ובגדלים שונים, המותאמות בין היתר לשימוש בהנדסה מכנית, תעשיית התעופה והחלל, רכב, במעבדות ובאולמות ייצור.

מהירות הבדיקה והדיוקים הגבוהים של מכונות מדידה תעשייתיות מדויקות של ZEISS – היצרן המוביל בעולם המטרולוגיה, מתאימות במיוחד לשימוש במעבדות הבטחת איכות ובקרת איכות.

מהנדסי ATS הוכשרו במתקני ZEISS בגרמניה ומאושרים על ידי היצרן לאפיין, להגדיר ולהתאים מערכות מדידה מדויקות לקהל הלקוחות הישראלי, לרבות ביצוע כיולים, תחזוקה מונעת ומתן שירות שוטף לאחר ההתקנה.

תודה רבה… כבר חוזרים אליך!