Zeiss

חברת ATS היא נציגתה הבלעדית של קונצרן  ZEISS הגרמנית, בתחומים:

חטיבת המטרולוגיה –

  • מערכות מדידה תעשייתיות מדויקות CMM
  • מערכות טומוגרפיה ממוחשבת [Industrial CT]
  • מיקרוסקופיה תעשייתית

בין המערכות המוצעות ניתן למצוא: מערכות מדידה אופטיות ומולטי סנסוריות, מערכות מדידה דיגיטליות למדידות מורכבות ומדויקות, בטווחי טמפרטורה ובגדלים משתנים. המכשור המתקדם של ZEISS ותוכנות המטרולוגיה נועדו למגוון יישומים, בהם: תעשיית החלל והתעופה, רפואה ומחקר, אנרגיה, הנדסת מכונות, כלי רכב, פלסטיקה, טכנולוגיה רפואית ועוד.

הפתרונות המוצעים ע"י ATS כוללים הן מכירת ציוד חדש והן מתן שירותי הנדסה על ציוד קיים באמצעות צוות מהנדסים מיומן אשר הוסמך ע"י חברת ZEISS ומורשה לבצע כיולים, תיקונים ותחזוקה מונעת.

תודה רבה… כבר חוזרים אליך!